Havnefoged: +45 2426 1754
  • 17.5°
  • 5.69 SW
    m/s

Flere kommer til

Kalundborg købmænd Lassen og Hellesen bygger lagerbygning til korn. De stoppede dog i 1851 og solgte bygningen til købmand Nehammer, ejeren af Mullerup Kro.