Kast anker ved Sjællands Vestkyst

Havnens, restaurantens, hotellets, strandcaféens og de kommende ferielejligheders beliggenhed er unik i forhold til tursejlads, fiskeri bade- og andre naturoplevelser.

92 pladser til lystbåde

Mullerup Havn har plads til 92 lystbåde og er udstyret med mange faciliteter. Der er bl.a. el på broerne og vandslanger ved alle pladser. Slæbested og gæstebro. Bad og toilet til havnens lejere. Flere steder på de grønne områder er der etableret grillpladser. I StrandCaféen kan man mod gebyr benytte vaskemaskine og tørretumbler.

Både og udstyr

Man skal selv sørge for at bestille og betale for kran til isætning og optagning.
Brug af strøm er udelukkende beregnet til opladning af batterier og små reparationer.
Større strømforbrug afregnes mod betaling.

3 af TrygFondens redningskranse er placeret ved Mullerup Havn.

Se betingelser her

Faciliteter

Toilet
Bad
Diesel
Grillplads
Legeplads
Elektricitet
Videoovervågning
Grill- og iscafé
Autocamper
Bådudstyr
Hjertestarter
Slæbested

Havnen fik i marts 2020 ny ejer

… og lige siden har området vrimlet med håndværkere, som har forskønnet alle havnens udearealer. Også Badehotel Skipperkroen har fået et udvendigt ansigtsløft. Her giver den ”nye” farve associationer om Skagen. Så ja. Det Skagengule er kommet til at dominere. Malerne har desuden sørget for, at bindingsværket har fået en mere fremtrædende rolle.

Stier og P-områder er forsynet med nye lamper, kantsten og beplantning, der understreger det maritime udtryk. Der opsættes nye skilte, så det hele bliver mere overskueligt, og man dermed lettere kan finde ud af, hvor man f.eks. må parkere.

Fra første spadestik

Mullerup Havns historie i tekst og billeder

De historiske billeder er venligst stillet til rådighed af Slagelse Arkiverne

1838

Tanker om en havn

Godsejer van Deurs opfordrer den lokale købmand Hans Henrik Schou til at bygge en havn. Samme år går Hr. Schou i gang. Der bygges også kornmagasin og beboelseshus.

1841

Flere kommer til

Kalundborg købmænd Lassen og Hellesen bygger lagerbygning til korn. De stoppede dog i 1851 og solgte bygningen til købmand Nehammer, ejeren af Mullerup Kro.

1871

Trafikeret handelsrute

Fra 1871 og 1917 modtager Mullerup Havn ca. 100-250 handelsskibe om året. I 1893 ankommer det første dampskib på 242 tons – Ella – fra København. I 1905 ankommer det første motordrevne skib – Skjold fra Rudkøbing – for at hente 8000 stk. mursten.

1904

Slagelse Kommune overtager

For at varetage kommunens interesser købes havnen og istandsættes. Udgifterne står til 25.073 kr.

1922

Vestsjællands Sukkerfabrik køber

Slagelse Kommune kan ikke konkurrere med jernbanerne og sælger derfor havnen til Sukkerfabrikken i Gørlev for 55.000 kr.

1925

Statsbanerne udfordrer havnetrafikken

Selvom Sukkerfabrikken har eget netværk af jernbaner, indgår de en fordelagtig aftale med Statsbanerne, hvorefter Sukkerfabrikken bruger havnen mindre. Den bruges dog stadig til transport af kalksten, kul og gødning.

1930

Tiderne skifter

1930’erne er travle år. Mange internationale varer som polsk hvede, finsk og svensk Modin træ og tysk kul, koks og briketter passerer gennem havnen.

1940

Kødannelse ved havnen

2. verdenskrig giver travlhed på havnen. Der opstår køer i Musholm Bugt, idet store mængder brunkul fra Jylland kommer til Mullerup Havn.

1959

Sukkerfabrikken sælger og så bliver der stille

Entreprenørvirksomheden A. Jepsen og Søn overtager Mullerup Havn, og efterfølgende er der en stille periode i havnens historie.

1968

Ole Botved ved roret

Den ambitiøse lystbådekonstruktør Ole Botved køber Mullerup Havn, og så sker der noget. Hr. Botved bruger flere millioner på en moderne marina, produktionshal til Coronetbåde og en gammel lagerbygning bliver til Skipperkroen. Det hele indvies i 1969.

1970

Et feriested tager form

Der opføres 10 feriehytter ved havnekajen.

1972

Botved Boats A/S er på sit højeste

Havnen trives og der produceres 1000 Coronetbåde, som eksporteres til 100 lande, og flest til USA.

1973

Oliekrisen kradser

Botved Boats A/S går konkurs, og må i 1977 sælge. Produktionen af Coronetbåde fortsætter dog frem til 1992. I alt bliver der produceret 5000 både.

1977

Forskellige ejere

I perioden har Mullerup Havn forskellige ejere, men i 1993 træder Jørgen S. Olsen til.

1996

Skipperkroen i flammer

Den gamle restaurant Skipperkroen brænder ned, men allerede året efter, bliver den bygget op igen i oprindelig stil efter tegninger af Bent Eggert, og indviet d. 24. januar 1997.

2009

Havnen renoveres og genindvies

D. 1. juni byder Jørgen S. Olsens datter, Inger Sidney-Olsen, direktør i JSO Invest A/S, velkommen til en nyrenoveret Mullerup Havn.

Indvielsen overværes af ca. 1500 glade tilskuere.

2020

En begyndelse for Mullerup Havn

Marts 2020 står igen i fornyelsens tegn for Mullerup Havn. Den købes nemlig af investeringsfirmaet Mullerup Havn og Maycon projektudvikler.