Havnefoged: +45 2426 1754
  • 18.8°
  • 5.58 SW
    m/s

Tanker om en havn

Godsejer van Deurs opfordrer den lokale købmand Hans Henrik Schou til at bygge en havn. Samme år går Hr. Schou i gang. Der bygges også kornmagasin og beboelseshus.