Betingelser for brug af bådpladsen

Der er mellem lejer og havnen enighed om følgende:

 1. Pladsen kan af lejer IKKE lejes/ lånes ud til andre.
 2. Trappetrin eller lignende må kun fastgøres på fenderværk.
 3. Der må ikke bores i beton, på bro, gang eller i pæle.
 4. Lejer har ansvar for egen oprydning på broen ud for pladsen.
 5. Brug af strøm er udelukkende beregnet til opladning af batterier og små reparationer.
 6. Større strømforbrug kan tillades mod betaling.
 7. Lejer sørger selv for stræktov og slanger, samt andet nødvendigt udstyr til fortøjning m.v.
 8. Lejer er orienteret om, at der i havnen kan være en del bølgeuro forårsaget af bl.a. vind og dønninger, hvorfor lejer er ansvarlig for god fortøjning og affendring. Havnen kan ikke gøres ansvarlig for skader på skibe m.m. forårsaget af foranstående.
 9. Gyldigt bådmærke skal opsættes på båden, så det er let synligt fra broen i forbindelse med fornyelse af lejeaftalen eller i forbindelse med ibrugtagning af bådpladsen.
 10. Standard ordensreglement med tilknyttede reglementer er gældende for havneafsnittet.
 11. Havnen forbeholder sig ret til at anvende pladserne til udlejning til gæstesejlere, når lejer ikke benytter den.
 12. Brugere af havnen skal udvise solidarisk opførsel for brugere og gæster. Havnefogeden er øverste myndighed i havnen, og hans anvisninger skal respekteres. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning fra havnens område.

Lejebetaling

Der betales den til enhver tid gældende leje i henhold til Mullerup Havns priser og forretningsbetingelser. Hvert år medio december offentliggøres pris for den kommende sæson.
Mullerup Havn udarbejder faktura forud for sæsonen.

 1. Der faktureres for en hel sæson.
 2. Ved tildeling af plads efter juli i sæsonen betales kun leje for resten af sæsonen. Eller der kan aftales en tilbudspris fra én dato til en slut dato.

Opsigelse

Opsigelse kan effektueres således:

 1. Ved manglende opsigelse er lejeren forpligtet for aftalt periode eller indtil næste opsigelsesfrist.