Havnefoged: +45 2426 1754
  • 9.3°
  • 10.03 WSW
    m/s

Der er blevet gravet i jorden ved Mullerup Havn
– og gjort plads til et nyt rensningsanlæg, der aftager spildevand fra havnens bygninger.
 

Renseanlægget er fremstillet til at kunne opfylde myndighedernes krav til et højt beskyttelsesniveau.
Alt spildevand ledes til renseanlægget uden forbehandling, og det er derfor ikke nødvendigt med en bundfældningstank. Renseanlægget behandler og renser en vis mængde spildevand på én gang. Oprensningen er baseret på en biologisk-kemisk proces, hvilket betyder, at mikroorganismerne i det aktive slam nedbryder organisk materiale i spildevandet.
Kemisk udfældning fjerner fosforforbindelserne fra spildevandet ved hjælp af kemikalier. Det rensede vand ledes til udløbet.
Den høje driftssikkerhed og den avancerede rensningsproces sikrer fortræffelige rensningsresultater. Det rensede spildevand kan ledes direkte til recipient uden risiko for naturen.