Tiderne skifter

1930’erne er travle år. Mange internationale varer som polsk hvede, finsk og svensk Modin træ og tysk kul, koks og briketter passerer gennem havnen.