• 0.4°
  • 3.92 N
    m/s

Tiderne skifter

1930’erne er travle år. Mange internationale varer som polsk hvede, finsk og svensk Modin træ og tysk kul, koks og briketter passerer gennem havnen.