Havnefoged: +45 2426 1754
  • 15°
  • 9.83 SE
    m/s

Tiderne skifter

1930’erne er travle år. Mange internationale varer som polsk hvede, finsk og svensk Modin træ og tysk kul, koks og briketter passerer gennem havnen.