Forskellige ejere

I perioden har Mullerup Havn forskellige ejere, men i 1993 træder Jørgen S. Olsen til.