Forretnings- og kontaktoplysninger
Investeringsselskabet I Mullerup ApS
Gedebjergvej 5
4700 Næstved
Danmark
Tlf.nr. 55 77 01 00
Cvr.nr. 41 17 35 48

Leverance
Faktura udstedes fra Investeringsselskabet I Mullerup ApS og sendes senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af ordren til den oplyste e-mail adresse. Sticker til påsætning udleveres i henhold til aftale.

Betaling
Det kort, som blev anvendt ved købet, debiteres, når produktet sendes til kortholderen.

Fortrydelsesret
Køber har ret til at fortryde sin bestilling efter gældende regler om fortrydelsesret for ydelser købt via internettet. Fortrydelsesretten gælder i 14 dage. Ved fortrydelse skal brugeren henvende sig til Mullerup Havns Havnekontor.

Reklamation
I tilfælde af fejl eller mangler skal du inden for rimelig tid efter at have opdaget en sådan fejl skriftligt informere Havnekontoret på Mullerup Havn om fejlen på info@mulleruphavn.dk. Havnekontoret vil derefter give dig oplysninger om, hvordan du skal forholde dig. Reglerne vedrørende reklamation er fastsat i købeloven.

Personoplysninger
Investeringsselskabet I Mullerup ApS behandler personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven. Oplysninger, som kan knyttes til dig som person, vil aldrig blive tilgængelige for andre virksomheder end Maycon koncernen eller kunne kobles til andre eksterne registre.

Kortoplysninger
Når du handler hos Investeringsselskabet I Mullerup ApS behandles kortoplysningerne af Stripe, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard. Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationernes regler.

Produkt-/serviceoplysninger
Du køber et årskort for indeværende kalenderår til benyttelse af slæbestedet i Mullerup Havn. Årskortet er knyttet til den specifikke båd og trailer med det angivne registreringsnummer

Pris
Alle priser skal være inklusive moms og andre afgifter. De samlede omkostninger for købet skal tydeligt fremgå, inden bestillingen afsluttes, og inkludere samtlige omkostninger i forbindelse med købet.